Knihovny

"Strategie rozvoje Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a koncepce výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji na léta 2014 - 2020"

Rada Plzeňského kraje schválila materiál zpracovávající z dlouhodobého hlediska strategii rozvoje Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, příspěvkové organizace...