Knihovna

Metodika zpracování povinných příloh projektu

Publikace " Metodika zpracování povinných příloh projektu“ by měla sloužit jako praktický návod žadatelům ke zpracování dvou povinných příloh: „Studie proveditelnosti“ a „Analýzy nákladů a přínosů“.

Základní principy přípravy projektů strukturálních fondů dokumentované na případových studiích

Tato publikace vysvětluje základní principy či pravidla projektových žádostí pro projekty investičního a neinvestičního charakteru, které jsou současně aplikovány na konkrétní příklady z praxe.