Knihovna

Společný regionální operační program v Plzeňském kraji

Publikace obsahuje základní informace k systému rozdělení finančních prostředků programu SROP v Plzeňském kraji a výčet všech podpořených individuálních projektů i akcí grantových schémat na území kraje.

Metodika zpracování povinných příloh projektu

Publikace " Metodika zpracování povinných příloh projektu“ by měla sloužit jako praktický návod žadatelům ke zpracování dvou povinných příloh: „Studie proveditelnosti“ a „Analýzy nákladů a přínosů“.

Základní principy přípravy projektů strukturálních fondů dokumentované na případových studiích

Tato publikace vysvětluje základní principy či pravidla projektových žádostí pro projekty investičního a neinvestičního charakteru, které jsou současně aplikovány na konkrétní příklady z praxe.

Manuál publicity v programu SROP

Publikace ukazuje jednoduchou a srozumitelnou formou, jak správně naplňovat pravidla pro publicitu u projektů financovaných z programu SROP..

Publikace o Interregu IIIA na území Plzeňského kraje

V souvislosti s rozdělením posledních finančních prostředků Interregu IIIA na bavorské hranici zpracovalo oddělení Fondů a programů EU informační materiál „Interreg IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko v Plzeňském kraji“.