Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji

obrazek
02. června 2020 09:12, aktualizováno 04. května 2021 08:46, Mgr. Ludmila Novotná

Cílem projektu je podporovat a rozvíjet odborný růst nadaných a mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových, uměleckých a řemeslných. Projekt Střediska služeb školám s názvem Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji byl v letech 2010 a 2011 spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V následujících letech pak pokračoval díky finančním prostředkům Plzeňského kraje. V roce 2019 oslavil desetileté výročí své existence. Z důvodu pandemie virového onemocnění covid-19 nebyl v roce 2020 realizován.

Cílovou skupinou jsou nadaní a mimořádně nadaní žáci základních, středních a základních uměleckých škol, tj. ti žáci, kteří se probojovali do krajských a vyšších kol předmětových a uměleckých soutěží, mimořádně nadaní žáci diagnostikovaní školským poradenským zařízením, a dále pak pedagogičtí pracovníci, kteří připravují žáky na soutěže. Umožněna je rovněž účast žákům, kteří se do krajských kol soutěží probojovali v loňském roce, kdy z důvodu pandemie nebyla od 13. března 2020 umožněna osobní účast žáků v soutěžích a soutěže po tomto datu neprobíhaly. Letos vyhlásilo MŠMT předmětové soutěže distanční formou.


Kempy a kurzy se uskuteční opět v srpnu. Budou mezi nimi kempy pro talentované matematiky, fyziky, astronomy, chemiky, biology, historiky, geografy, znalce českého jazyka, angličtiny, němčiny, francouzštiny a nově španělštiny, kurzy pro hudebníky, nejúspěšnější účastníky soutěží určených pro žáky základních uměleckých škol v loňském školním roce. Neodmyslitelnou součástí celého projektu je testování žáků psychology z Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni, jehož výsledky mají šanci ovlivnit následný vývoj účastníků skrze rodinu, ale zároveň i pedagogy. Výstupem každého ročníku projektu jsou sborníky z jednotlivých kempů, které jsou přístupné na webových stránkách projektu všem zájemcům.

Kempy zaměřené na řemeslné učební obory budou navazovat na aktivity OŠMS KÚPK směřované k podpoře technických učebních oborů. Jsou určeny pro truhláře, strojní mechaniky, obráběče kovů, opraváře zemědělských strojů, elektrikáře a automechaniky. Účast v kempu přispívá ke zdokonalení řemeslných dovedností. Výběr žáků je ponechán na řediteli školy. Bude se jednat o nadané žáky ve svých oborech.

Všechny informace jsou dostupné na webových stránkách projektu www.podporatalentu.cz. Na těchto stránkách lze také shlédnout poutavou videoreportáž vytvořenou k výročí 10 let existence projektu "Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji".  


Odborné kempy a kurzy pro nadané žáky se budou konat v roce 2021 v těchto termínech a místech:

 • Matematický kemp: 23. - 27. srpna 2021, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Matematické olympiády,
 • Fyzikální kemp: 23. - 27. srpna 2021, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Fyzikální a Astronomické olympiády,
 • Chemický kemp: 23. - 27. srpna 2021, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Chemické olympiády,
 • Biologický kemp: 23. - 27. srpna 2021, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Biologické s Geologické olympiády,
 • Dějepisný kemp: 23. - 27. srpna 2021, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Dějepisné olympiády,
 • Kemp anglického jazyka: 23. - 27. srpna 2021, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Soutěže v anglickém jazyce,
 • Kemp německého jazyka: 23. - 27. srpna 2021, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Soutěže v německém jazyce,
 • Kemp francouzského jazyka: 23. - 27. srpna 2021, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Soutěže ve francouzském jazyce,
 • Kemp španělského jazyka – nově: 23. - 27. srpna 2021, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Soutěže ve španělském jazyce,
 • Zeměpisný kemp: 16. - 20. srpna 2021, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Zeměpisné olympiády,
 • Kemp českého jazyka: 16. - 20. srpna 2021, Plzeň, určen pro účastníky krajského kola Olympiády v českém jazyce a literární části Evropy ve škole,
 • Letní hudební kurzy: 16. - 20. srpna 2021, Plzeň, určeny pro vítěze krajských kol soutěží určených pro žáky základních uměleckých škol (hra na smyčcové nástroje, kytaru a klavír) konaných v loňském školním roce,
 • Řemeslný kemp pro automechaniky: podzim 2021,
 • Řemeslný kemp pro strojní mechaniky a obráběče kovů: podzim 2021,
 • Řemeslný kemp pro elektrikáře a elektromechaniky: podzim 2021,
 • Řemeslný kemp pro truhláře a instalatéry: podzim 2021,
 • Řemeslný kemp pro opraváře zemědělských strojů: podzim 2021.

Galerie