Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji

obrazek
02. června 2020 09:12, aktualizováno 07. dubna 2022 07:44, Mgr. Ludmila Novotná

Projekt s názvem „Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji“ si klade za cíl systematicky podporovat a rozvíjet znalosti a dovednosti nadaných a mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje v oblastech přírodovědných, společenskovědních, cizojazyčných, uměleckých a řemeslných. Jedná se o ojedinělý projekt v rámci České republiky, který vznikl ve spolupráci Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78 s Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje a běží od roku 2010.

Cílovou skupinou jsou mimořádně nadaní žáci základních a středních škol, tj. ti žáci, kteří se probojovali do krajských a vyšších kol předmětových a uměleckých soutěží, a dále pak pedagogičtí pracovníci, kteří připravují žáky na soutěže a s nadanými žáky pracují nad rámec běžné výuky. Mezi účastníky jsou také žáci diagnostikovaní školským poradenským zařízením jako mimořádně nadaní, ale soutěží se neúčastní (nesoutěživé typy žáků, badatelé). Od roku 2012 jsou do projektu zapojeni také nadaní žáci, kteří vynikají svou zručností (řemeslné kempy).

Tradičně koncem letních prázdnin probíhají v Plzeňském kraji týdenní odborné kempy a kurzy. Na programu jsou odborné přednášky, praktická cvičení a měření, laboratorní pokusy a praktika ve specializovaných učebnách a provozech, terénní šetření, zajímavé exkurze, konverzace s rodilými mluvčími, jazykové zkoušky nanečisto, deskové hry, individuální výuka na hudebních kurzech a prohlubování manuálních dovedností v řemeslných oborech. Součástí programu je i komplexní testování nadaných žáků. Projekt navazuje na systematickou práci s nadanými žáky a jejich pedagogy a je součástí aktivit, které podporuje ze svého rozpočtu Plzeňský kraj. Dalšími programy a aktivitami jsou např. dotační program Nadání, testování kognitivně nadaných v 5. třídách, podpora zájmové činnosti, ocenění nejúspěšnějších žáků v soutěžích, technické soutěže a další.

Kempy a kurzy se uskuteční opět v srpnu. Budou mezi nimi kempy pro talentované matematiky, fyziky, astronomy, chemiky, biology, historiky, geografy, znalce českého jazyka, angličtiny, němčiny, francouzštiny a nově španělštiny, kurzy pro hudebníky, nejúspěšnější účastníky soutěží určených pro žáky základních uměleckých škol v loňském školním roce. Neodmyslitelnou součástí celého projektu je testování žáků psychology z Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni, jehož výsledky mají šanci ovlivnit následný vývoj účastníků skrze rodinu, ale zároveň i pedagogy. Výstupem každého ročníku projektu jsou sborníky z jednotlivých kempů, které jsou přístupné na webových stránkách projektu všem zájemcům.

Kempy zaměřené na řemeslné učební obory budou navazovat na aktivity OŠMS KÚPK směřované k podpoře technických učebních oborů. Jsou určeny pro truhláře, strojní mechaniky, obráběče kovů, opraváře zemědělských strojů, elektrikáře a automechaniky. Účast v kempu přispívá ke zdokonalení řemeslných dovedností. Výběr žáků je ponechán na řediteli školy. Bude se jednat o nadané žáky ve svých oborech.

Všechny informace jsou dostupné na webových stránkách projektu www.podporatalentu.cz. Na těchto stránkách lze také shlédnout poutavou videoreportáž vytvořenou k výročí 10 let existence projektu "Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji".      Galerie

    Soubory ke stažení