Jiné subjekty

Výběrové řízení - právník - Městský úřad Dobřany

Tajemník Městského úřadu Dobřany vyhlašuje v souladu se zákonem 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o úřednících) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 10/2022 na vznik pracovního poměru úředníka ÚSC zařazeného do MěÚ Dobřany jako právník města ...

Výběrové řízení - vedoucí finančního odboru - Městský úřad Horažďovice

Tajemník Městského úřadu Horažďovice vyhlašuje v souladu se zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC, v platném znění výběrové řízení na pozici vedoucí finančního odboru ...