Jak se objednat, očkování různých skupin osob

obrazek
27. února 2021 20:21, aktualizováno 14. dubna 2021 13:23, Mgr. René Zeithaml

Zde se dozvíte, jak se objednat na očkování proti covid-19, o očkování osob starších 65 let, učitelů, pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců ve školách a školských zařízeních, zaměstnanců kritické infrastruktury a chronicky nemocných.Z kapacitních důvodů došlo k přeregistraci pedagogů, kteří byli registrováni na očkování ve Fakultní nemocnici Plzeň, do Velkokapacitního očkovacího centra v Plzni–Skvrňanech, a to především z důvodu rychlého odbavení čekajících ve FN Plzeň.
Tito pedagogové budou očkováni stejnou očkovací látkou, jakou by dostali ve FN Plzeň. Očkování bude prováděno kvalifikovaným personálem z Rokycanské nemocnice, která ve Velkokapacitním očkovacím centru očkování zaštiťuje.
O přeregistraci jsou pedagogové informováni SMS zprávou; totožnou informaci pak obdrželi také ředitelé dotčených škol.