Jak po dvou měsících hodnotí žáci středních škol v Plzeňském kraji výuku na dálku?

obrazek
11. května 2020 12:26, Ing. Zuzana Švehlová
Od uzavření škol uběhly již dva měsíce, pár týdnů však do konce školního roku ještě zbývá. Jak žáci středních škol v Plzeňském kraji hodnotí distanční způsob vzdělávání, které je právě nyní ve své polovině, zjišťoval Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje prostřednictvím online dotazníku, ve kterém se sešlo 9768 odpovědí.

79 % žáků je spokojeno s tím, jak jejich střední škola v Plzeňském kraji přistoupila k distanční výuce. Není přitom rozdíl v odpovědích žáků gymnázia, oboru s maturitní zkouškou či oboru s výučním listem ani rozdíl v odpovědích chlapců a dívek. Žáci se učení věnují zpravidla 1-2 hodiny denně, třetina uvádí, že jim vyučování zabere 3-4 hodiny denně, 12 % žáků ale tráví učením i více než 4 hodiny každý den.

Většina učitelů zvládá podle žáků výuku na dálku dobře (81 % odpovědí). Žáci by ocenili efektivnější využívání možností, které domácí vzdělávání nabízí, zejména videohovorů. Tento způsob vyučování by uvítali především v hodinách matematiky, fyziky a dalších předmětů, kde je na pochopení látky nezbytný výklad učitele a výpis poznámek z učebnice nestačí. „Někteří nám posílají jen dokumenty, ale já bych potřebovala, aby mi danou látku někdo vysvětlil“. Mezi oblíbená prostředí patří Google Classroom, MS Teams, Škola Online a Bakaláři.

Na domácím vzdělávání žáci středních škol nejvíce oceňují komfort domova (24 %), více volného času (24 %) a také to, že nemusí cestovat do školy (21 %). Tři čtvrtiny dotázaných mají k dispozici svůj vlastní počítač, 16 % žáků využívá rodinný počítač, 11 % žáků se k online vzdělávání připojuje přes mobilní telefon. V domácím prostředí žákům chybí nejvíce tiskárna.

Výsledky dotazníku potěšily také náměstkyni hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivanu Bartošovou: „Mám radost z toho, že většina žáků je s výukou na dálku spokojena. Po uzavření škol zareagovali učitelé na novou situaci velmi rychle. Učitelé se doslova ze dne na den učili pracovat v online prostředí, aby mohli své žáky vzdělávat distančně. Pro některé byl tento způsob vzdělávání novinkou, jiní se ochotně dělili o své zkušenosti se svými kolegy. Učitelům velmi děkuji za jejich aktivní přístup a za úsilí, které vynakládají při distančním způsobu vzdělávání svých žáků.“

Přestože k online výuce mají někteří žáci středních škol v Plzeňském kraji drobné výhrady, své učitele oceňují, distanční výuku si pochvalují a vzkazují:
„Děkuji učitelům, co se snaží co nejvíce se zapojit do on-line výuky, poskytují nám dostatek materiálů, komunikují s námi a věnují se nám. Věřím, že je to velmi náročné v tomhle období.“

„Děkuji Vám za to, že většina učitelů jste velice schopní a milí lidé, se kterými se dá krásně spolupracovat. Doufám, že jste všichni zdraví a máte se dobře.“

„Pokračujte, jste skvělí!“

„Prosím, nedávejte nám úkoly o víkendu!“

„Chtěla bych své škole vzkázat, aby byla silná a vyčkala na to, až budeme zase konečně chodit po jejích chodbách, kterými budou znít otevírání a zavírání našich školních skřínek, zvonění zvonku, které bude znamenat šustění přezůvek po zemi. Chtěla bych jí vzkázat, že ne jeden student na ni myslí a touží po tom, zase sedět v lavici a mít v hlavě pouze myšlenku, že už je to všechno pryč a naší zemi nic nehrozí. Což není vlastně vůbec pravda, protože naší zemi bude hrozit vždy něco. Chtěla bych své škole vzkázat, ať tam na nás vždy zůstává připravená, protože já, jakožto věčný optimista, doufám, že tam zase budeme co nejdříve. Drž se, školo!“


Pro metodickou pomoc byla Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje vytvořena databáze učitelů, kteří aktivně využívají v online vzdělávání nástroje Google nebo Microsoft a kteří jsou ochotni své zkušenosti sdílet. Jejich seznam je zveřejněn na webových stránkách Plzeňského kraje. Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje zároveň pravidelně sdílí s řediteli škol příklady dobré praxe z jiných krajů a institucí.

Dotazníkové šetření probíhalo v období 20. 4. – 30. 4. 2020 pomocí formuláře Google. Dotazník byl rozeslán všem žákům středních škol zřizovaných Plzeňským krajem, prostřednictvím ředitelů škol. Dotazník byl anonymní a z celkového počtu 19 442 žáků se do něj zapojilo 9 768 žáků (50 %). Všem žákům za jejich odpovědi děkujeme.