IROP - Integrovaný regionální operační program

11. května 2021 11:55, Mgr. Renata Kulhánková

IROP - Integrovaný regionální operační program je jedním z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Programové období 2014 - 2020

Podrobné informace k uveřejňovaným výzvám a k předkládání žádostí o podporu v rámci IROP naleznete na webovém portálu IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR https://irop.mmr.cz/cs/ 

Programové období 2021 - 2027

Všechny oblasti podpory jsou shrnuty ve strategickém dokumentu s názvem Programový dokument IROP 2021-2027. Programový dokument nyní prochází připomínkovacím procesem jak na národní úrovni, tak u Evropské komise.

Aktuální verze Programového dokumentu IROP 2021-2027 (návrh k 17. březnu 2021) naleznete v příloze článku a též na webovém portálu IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty

Na portále www.crr.cz je dále k dispozici konzultační servis IROP, jehož prostřednictvím probíhá komunikace mezi budoucími žadateli o podporu, zpracovateli žádostí o podporu (svodně „tazateli“) a Centrem pro regionální rozvoj České republiky k projektům plánovaným k předložení do nového investičního nástroje REACT-EU a do IROP pro období 2021 – 2027. Přínosem pro uživatele systému je přehled všech jejich dotazů a odpovědí na jednom místě. Systém také poskytuje přehled nejčastěji kladených dotazů a odpovědí (FAQ), který je dostupný i nepřihlášeným uživatelům.

Soubory ke stažení