Integrace azylantů a cizinců

Cizinci a azylanti

Základní informace pro cizince pocházejících ze zemí mimo Evropské unie žijících v České republice naleznete na webových stránkách http://cizinci.cz/cs/. Zde jsou dostupné informace, které se vztahují k integraci cizinců, opatření, změny a související právní předpisy ČR a EU. Další informace naleznete na webových stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/cs/1278. ČSÚ zveřejnil aktuální přehledy cizinců v Plzeňském kraji https://www.czso.cz/csu/cizinci/40002f85b3. Související zákony ČR: Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin ve znění pozdějších předpisů Zákon 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců ve znění pozdějších předpisů

Projekt DOMA - Diakonie otevírá možnost azylantům

Tento projekt je určen pro osoby s uděleným azylem či doplňkovou ochranou. Aktivity probíhají na území Plzeňského kraje od měsíce března 2017 (do srpna 2017). Přiložené letáky jsou vyhotoveny v pěti jazycích. Kontaktním pracovníkem pro Plzeňský kraj je Mgr. Alexandra Pleskačová, která zajišťuje tyto služby: Možnost doprovodů na úřady, pojišťovny, do škol Asistence dobrovolníka podle potřeb (doučování českého jazyka či jiných předmětů na ZŠ nebo pouze na popovídání) Společné aktivity (výtvarné činnosti, výlety) a besedy při kterých se setkají cizinci a Češi Přátelskou atmosféru Kontakt: alexandra.pleskacova@diakonie.cz Další informace: http://www.doma.diakonie.cz/o-projektu/

Ministerstvo vnitra zprovoznilo nový web o migraci

Ministerstvo vnitra v pondělí 7. září 2015 zprovoznilo nové webové stránky o migraci ...