Instituce podporující podnikání v PK

obrazek
25. listopadu 2019 10:42, Bc. Petra Hessová

Přehled institucí klíčových pro rozvoj podnikatelských aktivit v Plzeňském kraji vč. základního výčtu jimi nabízených služeb:

BIC Plzeň

Podnikatelské a inovační centrum založené městem Plzeň podporuje zakládání a rozvoj inovačního podnikání v plzeňském regionu již od roku 1992. Začínajícím podnikatelům a startupům pomáhá s jejich podnikatelskými plány, s vyhledáním vhodných zdrojů financování, nabízí prostory včetně služeb podnikatelského inkubátoru. Zavedeným firmám je partnerem při formulování jejich rozvojových záměrů a získávání finančních prostředků. Podporuje zahájení či rozvoj jejich spolupráce s výzkumnými organizacemi. Díky svým kontaktům z mezinárodních sítí na podporu podnikání vyhledává firmám zahraniční obchodní, technologické i výzkumné partnery. Pomáhá firmám s navazováním mezinárodní spolupráce, se vstupem na zahraniční trhy, či přípravou společných projektů. Jako partner projektu vědeckotechnického parku v Plzni poskytuje BIC Plzeň pronájem kancelářských, poloprovozních a laboratorních prostor. Poskytuje firmám poradenství pro jejich rozvojové, inovační aktivity a pro komercializaci výsledků výzkumu a vývoje. BIC Plzeň je členem EBN (European Business and Innovation Centre Network), Enterprise Europe Network či Společnosti vědeckotechnických parků ČR a klastru Chytrý Plzeňský kraj (Sdružení pro podporu a rozvoj technologií Smart city v Plzeňském kraji).

CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest nabízí investorům rozsáhlou podporu jejich investičních projektů. Více informací na webu agentury, např. v sekci Investiční pobídky.

Úřad práce ČR v Plzni

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni vám podá informace o podpoře při zřizování nových pracovních míst, buď při osobní návštěvě úřadu (možnost online objednání) nebo na webu.
 
Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji poskytuje poradenství a konzultace při získávání podpory pro rozvoj podnikání z veřejných zdrojů i celou řadu dalších služeb pro podnikatele, nepodnikající právnické osoby, ale i širokou veřejnost. Spolupracuje s řadou státních institucí a představuje tak i důležité spojení mezi veřejným a soukromým sektorem.