Informace zřizovaným organizacím

Přehled dat a geodat

Seznam dat a geodat, která mohou být zřizovaným organizacím fyzicky poskytnuta.

Nepotřebný movitý majetek

Informace o nabídce nepotřebného movitého majetku Plzeňského kraje naleznete zde.