Informace zřizovaným organizacím

09. února 2012

Přehled dat a geodat

Seznam dat a geodat, která mohou být zřizovaným organizacím fyzicky poskytnuta.

09. února 2012

Nepotřebný movitý majetek

Informace o nabídce nepotřebného movitého majetku Plzeňského kraje naleznete zde.