Informace pro obce PK

Směrnice Rady Plzeňského kraje č. 1/2005 - pravidla čerpání investičních prostředků Plzeňského kraje

Změna zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

Změna zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí na základě zák. č. 96/2005 Sb

II. kolo dotačního řízení na poskytnutí dotací pro knihovny evidované dle zákona 257/2001 Sb.

PROGRAM VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY KNIHOVEN PODPROGRAM Č. 3 INFORMAČNÍ CENTRA VEŘEJNÝCH KNIHOVEN. Odbor umění a knihoven Ministerstva kultury České republiky vyhlašuje pro rok 2004 II kolo výběrového řízení pro část A na poskytnutí dotací pro knihovny evidované dle zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

Ochrana osobních údajů

Dne 17. 6. 2004 se uskutečnil seminář k problematice ochrany osobních údajů v činnosti obcí organizovaný odborem pro místní správu MV, na kterém vystoupil s přednáškou a odpověděl na položené otázky JUDr. Vladimír Horálek z Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vzory právních předpisů obcí

V přiložené příloze naleznete vzory právních předpisů obcí. Soubor byl připraven věcně příslušnými ministerstvy, konzultován se Svazem měst a obcí ČR a do konečné podoby upraven Ministerstvem vnitra ČR.