Informace poskytnuté dle InfZ - žádost města Horšovský Týn o vyjádření KÚPK OŽP ke změně č. 6 ÚP Horšovský Týn

29. července 2022 12:00, Mgr. Jana Fikarová
Dne 18. 7. 2022 byla KÚPK OKDS doručena žádost o informace týkající se změny č. 6. Územního plánu města Horšovský Týn, konkrétně pak žádost zněla na poskytnutí žádosti tohoto města o stanovisko zdejšího odboru životního prostředí k této změně ÚP, s přílohami. Žádost byla vyřízena dne 29. 7. 2022 poskytnutí informací - viz příloha.

Soubory ke stažení