Informace poskytnuté dle InfZ - veřejné sbírky

03. února 2022 14:25, Mgr. Jana Fikarová
Dne 26. ledna 2022 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností (dále jen „KÚPK OKDS“) žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), a to konkrétně: 1) seznam aktuálně vyhlášených veřejných sbírek týkajících se záchrany a obnovy památek (datum vyhlášení a plánovaného ukončení, právnická osoba konající sbírku, účel sbírky, způsoby vybírání) a 2) seznam veřejných sbírek na obnovu památek, které byly v roce 2021 ukončeny (datum vyhlášení a ukončení, právnická osoba konající sbírku, účel sbírky, výše čistého výtěžku).

K zaslané žádosti byly vyhledány požadované informace, které níže sdělujeme:

1) Aktuálně vyhlášené sbírky:

• Oznamovatel: obec Chotěšov
Účel sbírky: zhotovení nových oken do objektů kláštera Chotěšov (název sbírky: „KUP SI SVÉ OKNO“)
Datum zahájení: 8.1.2013
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami, sběracími listinami

• Oznamovatel: občanské sdružení Borská Loreta, o.s.
Účel sbírky: zajištění finančních prostředků na opravu varhan v chrámu sv. Mikuláše v Boru, které jsou součástí nemovité kulturní památky r.č. 28714/4-1706 a tyto jsou dále zapsány v ústředním seznamu movitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 34-1684
Datum zahájení: 24.3.2013
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, sběracími listinami, prodejem vstupenek, složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou

• Oznamovatel: město Poběžovice
Účel sbírky: oprava poběžovického zámku
Datum zahájení: 1.3.2014
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky

• Oznamovatel: obec Nezdice
Účel sbírky: obnova obrazů křížové cesty v kostele sv. Prokopa v Nezdicích
Datum zahájení: 1.9.2014
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami

• Oznamovatel: Tvrz Veselí, z.s.
Účel sbírky: záchrana zámku Veselí nad Úhlavou – stavební úpravy, rekonstrukce
Datum zahájení: 1.12.2014
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami

• Oznamovatel: městys Liblín
Účel sbírky: rekonstrukce kostela sv. Jana Nepomuckého v Liblíně
Datum zahájení: 1.1.2015
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami, složením hotovosti do pokladny oznamovatele

• Oznamovatel: obec Mešno
Účel sbírky: údržba a oprava kostela Nejsvětější Trojice v Mešně
Datum zahájení: 18.9.2015
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami, prodejem vstupenek, prodejem předmětů, složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou

• Oznamovatel: Úterský spolek Bart
Účel sbírky: pořízení a záchrana kulturní památky měšťanského domu „Na Růžku“ Úterý č.p. 69
Datum zahájení: 17.10.2015
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, sběracími listinami, pokladničkami, prodejem vstupenek, prodejem předmětů• Oznamovatel: město Starý Plzenec
Účel sbírky: zhotovení repliky Svatováclavské koruny, kterou nechal původně vyrobit Karel IV.
Datum zahájení: 21.5.2016
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: pokladničkami, prodejem předmětů, shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky

• Oznamovatel: obec Šťáhlavy
Účel sbírky: oprava varhan v kostele sv. Vojtěcha ve Šťáhlavech
Datum zahájení: 9.6.2017
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami

• Oznamovatel: nadační fond Přátelé dobřanských varhan
Účel sbírky: pořízení dobřanských varhan včetně stavebních úprav a veškerých věcí s rekonstrukcí související
Datum zahájení: 1.1.2018
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami, sběracími listinami, dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení, složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou, prodejem předmětů, prodejem vstupenek

• Oznamovatel: Biskupství plzeňské
Účel sbírky: Oprava a údržba památek ve vlastnictví farností zřízených Biskupstvím plzeňským, na provoz a vybavení sociálních služeb, podporu hospicové péče a péče o seniory v rámci charitativních organizací zřízených Biskupstvím plzeňským a na pořízení školních pomůcek a vzdělávacích akcí pro školy zřízené Biskupstvím plzeňským
Datum zahájení: 1.5.2018
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, převodem platební kartou, převodem PayU

• Oznamovatel: Spolek u sv. Barbory
Účel sbírky: Získání finančních prostředků na obnovu-restaurování varhan v kostele sv. Barbory v Manětíně; varhany jsou z roku 1721 a jsou posledním dochovaným nástrojem od známého varhanáře Leopolda Spiegla
Datum zahájení: 10.8.2018
Datum ukončení: 28.2.2022
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami, prodejem vstupenek, prodejem předmětů, dobročinnou aukcí
• Oznamovatel: Spolek na záchranu němčických varhan, z.s.
Účel sbírky: Zajištění finančních prostředků na záchranu a zrestaurování varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Němčicích u Klatov, které jsou součástí nemovité kulturní památky rej.č. 25289/4-3162 a tyto jsou dále zapsány v ústředním seznamu movitých kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 34-5769
Datum zahájení: 4.10.2018
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami, sběracími listinami, dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení, složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou, prodejem předmětů, prodejem vstupenek

• Oznamovatel: Spolek pro lidi, lidi pro kostel
Účel sbírky: zrestaurování varhan v kostele sv. Václava v Čachrově
Datum zahájení: 1.6.2019
Datum ukončení: 29.4.2022
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky

• Oznamovatel: Spolek Náš Touškov, z.s.
Účel sbírky: odlití nových zvonů pro kostel v Městě Touškově, úpravu zvonové stolice, renovaci stávajícího zvonu a instalaci nových zvonů do věže.
Datum zahájení: 26.7.2019
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami, prodejem předmětů

• Oznamovatel: Spolek ROKYCANŠTÍ PATRIOTI
Účel sbírky: restaurování varhan umístěných v kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech
Datum zahájení: 6.11.2019
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami

• Oznamovatel: obec Šťáhlavy
Účel sbírky: automatické vyzvánění do kapličky ve Šťáhlavicích
Datum zahájení: 3.3.2020
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami

• Oznamovatel: Nadační fond Mariánská Týnice
Účel sbírky: získání části finančních prostředků pro dovybavení Mariánské Týnice zvonohrou v duchu tradice poutního místa
Datum zahájení: 15.8.2020
Datum ukončení: 15.8.2022
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami

• Oznamovatel: Nadační fond DOMINANTY na obnovu kulturního dědictví v západních Čechách
Účel sbírky: obnova a ochrana movitých a nemovitých církevních kulturních památek v plzeňské diecézi. Hlavní činností je záchrana dobrého stavu objektů, zahrnující veškeré aspekty rekonstrukce a restaurování, vybavení, péče o zachování dobrého stavu objektů. Investice do údržby a oprav objektů, pokrytí nákladů na konzervace apod. Péče nadačního fondu o církevní kulturní památky se nevztahuje jen na státem registrované kulturní památky, ale všechny objekty historicky a kulturně cenné.
Datum zahájení: 1.2.2021
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami

• Oznamovatel: obec Bukovník
Účel sbírky: oprava fasády kostela sv. Václava v Bukovníku
Datum zahájení: 16.3.2021 (bude zahájeno, osvědčení již vydáno)
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky

• Oznamovatel: Spolek pro obnovu synanagogy v Podmoklech
Účel sbírky: revitalizace budovy bývalé synagogy v Podmoklech u Sušicevýzkum, opravy, údržba a provoz budovy synagogy v Podmoklech čp. 55, pořádání kulturních a vzdělávacích akcí v této budově a podpora aktivit, vedoucích ke zvyšování povědomosti o kulturně-historických vztazích židovských komunit ve venkovských sídlech
Datum zahájení: 1.7.2021
Datum ukončení: doba neurčitá
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky

• Oznamovatel: Římskokatolická farnost Sušice
Účel sbírky: rekonstrukce kaple Anděla Strážce v Sušici, oprava omítek, oprava střešního pláště
Datum zahájení: 15.7.2021
Datum ukončení: 3.6.2024
Způsob provádění: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, pokladničkami, prodejem předmětů, prodejem vstupenek
2) Sbírky ukončené v roce 2021:

• Oznamovatel: obec Luženičky
Účel sbírky: zajištění prostředků na instalaci věžních hodin do kaple sv. Anny v Luženicích
Datum zahájení: 1.2.2021
Datum ukončení: 29.9.2021
Čistý výtěžek: 202 660,20 Kč

• Oznamovatel: Šumavský kulturní spolek
Účel sbírky: pořízení nových zvonů a zrestaurování stávajících pro kostel sv. Markéty v Kašperských Horách („Zvony pro Šumavu“)
Datum zahájení: 4.7.2020
Datum ukončení: 31.10.2021
Čistý výtěžek: není znám (kontrola bude provedena)