Informace poskytnuté dle InfZ - veřejné sbírky

17. září 2021 11:26, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 7. 9. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), na jejímž základě bylo požadováno „zaslání rozhodnutí o možnosti konat sbírku jiným způsobem podle § 9 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, vydaných úřadem v uplynulých dvou letech“.

K předmětu žádosti Odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK sdělil, že po prostudování evidence veřejných sbírek bylo zjištěno, že od 7. 9. 2019 do 7. 9. 2021 byla ze strany Odboru vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad KÚPK vydána dvě rozhodnutí, jejichž kopie KÚPK žadateli zaslal (viz přílohy).

Soubory ke stažení