Informace poskytnuté dle InfZ - správní řízení - archeologické nálezy

obrazek
11. srpna 2020 08:58, aktualizováno 10:25, Ing. Bc. Tomáš Krásný

Dne 24. 7. 2020 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena elektronická žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Žadatel požádal poskytnutí následujících informací, cit.:

„ktoré sa týkajú správnych konaní v rokoch 2018 až 2020 (ku dňu 24.07.2020) podľa ust. § 39 ods. 1 písm. f) a § 39 ods. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v znení neskorších predpisov za porušenie cit. zákona vo vzťahu k archeologickým nálezom, tzn.:

1) všetky rozhodnutia/uznesenia KÚ vydané v rokoch 2018 až 2020 (ku dňu 24.07.2020)o priestupkoch podľa § 39 ods. 1 písm. f) a písm. § 39 ods. 2 písm. f ) zákona č.20/1987 Sb. (ako o udelení pokuty, tak aj o zastavení konania). Z dôvodu ochrany osobných údajov, žiadam o anonymizovanú podobu rozhodnutí/uznesení, v prípade opakujúcich sa účastníkov však prosím o označenie týchto rozhodnutí/uznesení, dostačujúce pre štatistické spracovanie poskytnutých údajov.

2) informácie o počte odložených vecí o priestupkoch podľa § 39 ods. 1 písm. f) a písm. § 39 ods. 2 písm. f ) zákona č.20/1987 Sb. v rokoch 2018 až 2020 (ku dňu 24.07.2020)“.

Informace požadoval v elektronické podobě zasláním na e-mail, v případě že velikost souboru překročí 10MB, prostřednictvím www.uschovna.cz.

Informace byla dne 10. 8. 2020 poskytnuta. Je přiložena v příloze níže, včetně poskytnutých anonymizovaných rozhodnutí.

Soubory ke stažení