Informace poskytnuté dle InfZ - regulace reklamy - hazardní hry

25. února 2020 Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 11. 2. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Bylo požadováno poskytnutí informací týkajících se zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“). Konkrétně bylo žádáno zpřístupnění anonymizované verze všech pravomocných rozhodnutí KÚPK, kterými byla uložena sankce za porušení ustanovení § 5j odst. 3 zákona o regulaci reklamy, vydaných od 1. 1. 2017 do 22. 1. 2020.

K předmětu žádosti KÚPK zaslal (viz přílohy) anonymizované verze čtyř případů, týkající se porušení ustanovení § 5j odst. 3 zákona o regulaci reklamy, jimž byla v období od 1. 10. 2017 do 22. 1. 2020 udělena sankce KÚPK, odborem vnitřních věcí a krajským živnostenským úřadem v rámci výkonu dozorové činnosti v oblasti regulované reklamy.

 

Soubory ke stažení