Informace poskytnuté dle InfZ - počty uvolněných a neuvolněných členů RPK a výborů ZPK

11. prosince 2020 11:45, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 8. 12. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Požadovány byly následující informace:

„Kolik uvolněných a neuvolněných radních a kolik uvolněných a neuvolněných členů výborů a komisí Krajský úřad zaměstnává? (pokud nejsou přímo v zaměstnaneckém poměru, tak kolika takovým osobám Krajský úřad vyplácí peníze za činnost).“

K předmětu žádosti KÚPK uvedl, že:
• Rada Plzeňského kraje (dále jen „RPK“) je složena z 9 členů, z nichž 6 členů je uvolněno pro výkon své funkce. Podrobnější informace ke složení RPK případně lze nalézt na Portálu Plzeňského kraje - https://www.plzensky-kraj.cz/rada-plzenskeho-kraje-2;
• komise RPK zřízeny nejsou;
• výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje (dále jen „ZPK“) je pro volební období 2020 - 2024 zřízeno 15, přičemž 9 předsedů těchto výborů ZPK je uvolněno pro výkon své funkce (viz usnesení ZPK č. 7/20 ze dne 12. 11. 2020, jenž lze nalézt - usneseni.kr-plzensky.cz/temp/637431867283689524_36/publikace61947316.htm (kr-plzensky.cz);
• v současné době je zvoleno pouze 9 členů Finančního výboru ZPK, z nichž žádný není pro výkon své funkce uvolněn (viz usnesení ZPK č. 10/20 ze dne 12. 11. 2020, které lze nalézt na usneseni.kr-plzensky.cz/temp/637431878898697448_41/publikace62158221.htm (kr-plzensky.cz); volba členů ostatních jednotlivých výborů ZPK (počet členů výborů stanovilo ZPK na 11 – viz usnesení ZPK č. 7/20 ze dne 12. 11. 2020, jenž lze nalézt - usneseni.kr-plzensky.cz/temp/637431867283689524_36/publikace61947316.htm (kr-plzensky.cz) a dovolba člena Finančního výboru ZPK je na programu zasedání ZPK dne 21. 12. 2020 od 10.00 hodin.