Informace poskytnuté dle InfZ - počet vedených řízení dle z. č. 246/1992 Sb.

01. července 2021 09:51, Mgr. Jana Fikarová
Dne 22. června 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve znění:

„1. Kolik správních řízení bylo u shora nadepsaného úřadu vedeno ve věci ochrany zvířat proti týrání dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
2. Kolik správních řízení bylo u shora nadepsaného úřadu vedeno ve věci přestupku dle ust. § 27 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
3. Kolik správních řízení bylo u shora nadepsaného úřadu vedeno dle ust. 28a odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
4. Kolik správních řízení bylo u shora nadepsaného úřadu vedeno ve věci náhradní péče dle ust. 28b zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
5. Kolik správních řízení bylo u shora nadepsaného úřadu vedeno ve věci předběžné náhradní péče dle ust. 28c zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
6. Kolik správních řízení bylo u shora nadepsaného úřadu vedeno ve věci náhrady nákladů dle 28a odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
7. Kolik správních řízení bylo u shora nadepsaného úřadu vedeno ve věci náhrady nákladů dle 28c odst. 5 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.“

KÚPK požadované informace vyhledal a sděluje následující:

K dotazu č. 1:
Rok 2015 - 18 řízení, rok 2016 - 15 řízení, rok 2017 - 13 řízení, rok 2018 - 13 řízení, rok 2019 - 12 řízení, rok 2020 - 10 řízení.

K dotazu č. 2:
Rok 2015 - 13 řízení, rok 2016 10 řízení, rok 2017 - 8 řízení, rok 2018 - 13 řízení, rok 2019 - 7 řízení a rok 2020 - 5 řízení.

K dotazu č. 3:
Za požadované roky bylo vedeno pouze jedno řízení, a to v roce 2019.

K dotazu č. 4:
Za požadované roky nebylo vedeno žádné řízení.

K dotazu č. 5:
Za požadované roky bylo vedeno pouze jedno řízení v roce 2018 a jedno v roce 2020.

K dotazu č. 6:
Za požadované roky nebylo vedeno žádné řízení.

K dotazu č. 7:
Za požadované roky bylo vedeno pouze jedno řízení, a to v roce 2020.