Informace poskytnuté dle InfZ - oprávnění STK

01. srpna 2022 09:04, Mgr. Jana Fikarová

Dne 17. 6. 2022 obdržel KÚPK OKDS žádost o informace dle zákona č. 106/1999  Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ") požadující:

1) Všechna rozhodnutí povinného subjektu o oprávnění k provozování stanice technické kontroly podle § 54 an. zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), od roku 2013;

2) Seznam osvědčení dle § 57 zákona vydaných povinným subjektem od roku 2013, v rozsahu alespoň údaje o provozovateli a datu vydání osvědčení;

3) Informace o tom, zda nedošlo k odnětí oprávnění vymezených v bodě 1) této žádosti; a

4) Seznam všech podaných žádostí o vydání oprávnění k provozování stanice technické kontroly od roku 2013 u povinného subjektu, včetně údajů o osobě žadatele, datu podání žádosti, datu vydání rozhodnutí o žádosti a datu právní moci rozhodnutí o žádosti.

Po výzvě OKDS KÚPK byla žádost upřesněna v tom smyslu, že požadované informace se mají vztahovat jen k oprávnění k provozování nových STK. Dne 29. 7. 2022 byly poskytnuty následující informace:

K bodu 1) žádosti:
Od roku 2013 vydal zdejší správní orgán tato oprávnění k provozování nových STK dle ust. § 54 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích:
- 9. 1. 2017, pod č.j. DSH/385/17, žadatel STK Nepomuk s.r.o. (oprávnění pozbylo platnosti)
- 1. 10. 2019, pod č.j. PK-DSH/11343/19, žadatel STK Nepomuk s.r.o. (oprávnění pozbylo platnosti)
- 25. .10. 2021, pod č.j. PK-DSH/10881/21, žadatel STK Nepomuk s.r.o. (oprávnění platné)
Rozhodnutí jsou přílohou.

K bodu 2) žádosti:
Od roku 2013 nevydal zdejší správní orgán žádné osvědčení k provozování nové STK, došlo pouze k vydání osvědčení u stávajících STK z důvodu změny provozovatele STK.

K bodu 3) žádosti:
K odnětí oprávnění k provozování STK vymezených v bodě 1) žádosti nedošlo, došlo pouze k pozbytí platnosti oprávnění v případě žadatele STK Nepomuk s.r.o. (a následného podání nové žádosti tímto žadatelem).

K bodu 4) žádosti:
Seznam podaných žádostí o oprávnění k novým STK:
- 1. 1. 2017, žadatel STK Nepomuk s.r.o., rozhodnutí ze dne 9. 1. 2017, nabytí právní moci dne 16. 1. 2017
- 9. 7. 2019, žadatel STK Nepomuk s.r.o., rozhodnutí ze dne 9. 9. 2019, nabytí právní moci 16. 9. 2019
- 16. 9. 2019, žadatel STK Nepomuk s.r.o., rozhodnutí ze dne 1. 10. 2019, nabytí právní moci 8. 10. 2019,
- 16. 9. 2019, žadatel STK Nepomuk s.r.o., rozhodnutí ze dne 6. 11. 2019, nabytí právní moci dne4. 12. 2019
- 9. 10. 2021, žadatel STK Nepomuk s.r.o., rozhodnutí ze dne 25. 10. 2021, nabytí právní moci dne 11. 11. 2021
- 1. 11. 2017, žadatel STK servis s.r.o., rozhodnutí ze dne 22. 12. 2017, nabytí právní moci dne 9. 1. 2018
- 1. 7. 2021, žadatel Omnitruck s.r.o., usnesení o zastavení řízení ze dne 19. 8. 2021, nabytí právní moci dne 4. 9. 2021
- 8. 9. 2020, žadatel CAR KUNC s.r.o., usnesení o zastavení řízení ze dne 21. 9. 2020, nabytí právní moci dne 17. 10. 2020.


Soubory ke stažení