Informace poskytnuté dle InfZ - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

25. ledna 2022 10:11, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 12. 1. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž bylo požadováno poskytnutí následujících informací:

1. V jaké výši byly vyplaceny škody: podle druhů zvláště chráněných živočichů a podle jednotlivých let za období 2019 – 2021.

2. V jaké výši ještě nebyly vyplaceny škody na podané žádosti: podle druhů zvláště chráněných živočichů a podle jednotlivých let za období 2019 – 2021.

K předmětu žádosti Odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK uvedl, že Odbor životního prostředí KÚPK ve smyslu zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, eviduje tyto údaje:

ad 1.
Výše škod vyplacených v období let 2019 – 2021 podle druhů zvláště chráněných živočichů a jednotlivých let:
a) rys ostrovid (Lynx lynx) – 2.900 Kč (2019), 19.000 Kč (2020), 12.588 Kč (2021)
b) vlk obecný (Canis lupus) – 1.074.358 Kč (2019), 777.120 Kč (2020), 198.862 Kč (2021)
c) vydra říční (Lutra lutra) – 2.050.353 Kč (2019), 568.684 Kč (2020), 20.410 Kč (2021)
d) bobr evropský (Castor fiber) – 1.245.695 Kč (2019), 1.125.963 Kč (2020), 1.244.608 Kč (2021)
e) kormorán velký (Phalacrocorax carbo) – 881.074 Kč (2019), 211.464 Kč (2020), 0 Kč (2021)

ad 2.
Nárokované výše škod k žádostem o náhradu škody podaným v období let 2019 – 2021, které dosud nebyly vyplaceny, podle druhů zvláště chráněných živočichů a jednotlivých let:
a) rys ostrovid (Lynx lynx) – 0 Kč (2019 – 2021)
b) vlk obecný (Canis lupus) – 0 Kč (2019 – 2020), 371.482 Kč (2021)
c) vydra říční (Lutra lutra) – 22.374 Kč (2019), 1.510.492 Kč (2020), 216.499 Kč (2021)
d) bobr evropský (Castor fiber) – 0 Kč (2019 – 2020), 53.090 Kč (2021)
e) kormorán velký (Phalacrocorax carbo) – 0 Kč (2019), 706.156 Kč (2020), 599.923 Kč (2021)

V případě druhů medvěd hnědý (Ursus arctos) a los evropský (Alces alces) Odbor životního prostředí KÚPK za požadované období neeviduje žádosti o náhradu škody způsobené těmito živočichy.