Informace poskytnuté dle InfZ - kopie smlouvy a účetní doklad ke znaleckému posudku

19. července 2022 11:28, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 30. 6. 2022 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, následujícího znění:
„.. obdrželi jsme od vás Znalecký posudek číslo položky 1699-20/2022, vypracovaný znalcem paní XXX ze dne 10.05.2022, kde je uvedeno, že odměna byla sjednána smluvně a znalečné a náhrada nákladů účtuje znalec dokladem č. 20/2022. V souladu se shora uvedeným zákonem žádáme o zaslání kopie předmětné smlouvy a uvedeného dokladu č. 20/2022.“
Odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK žadateli k žádosti v příloze zaslal kopii objednávky znaleckého posudku č. Obj-674/22 ze dne 25. 4. 2022 pod č. j. PKIM/1033/22, neboť smlouva vznikla přijetím předmětné objednávky, a kopii faktury č. P 13 2022, která s danou objednávkou koresponduje.