Informace poskytnuté dle InfZ - kompenzace dopravcům - poskytovatelům veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové (autobusové) dopravě - 2017

31. srpna 2020 08:29, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 17. 8. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byly požadovány údaje ohledně navýšení mzdových nákladů v důsledku nařízení vlády 336/2016 a 337/2016, kterými se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a s tím související kompenzace uhrazené Plzeňským krajem dopravcům - poskytovatelům veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové (autobusové) dopravě za rok 2017, a to v členění dle jednotlivých dopravců, popř. oblastí. 

KÚPK v tabulce níže poskytl přehled dopravců a výši kompenzace, která byla těmto dopravcům za rok 2017 poskytnuta.

Navýšení mezd 2017

Dopravce

Autobusová doprava

Miroslav Hrouda

ČSAD autobusy PlzeňARRIVA SC
Kč/km1,962,11,64