Informace poskytnuté dle InfZ - e-mailové kontakty na obce v Plzeňském kraji

22. července 2021 08:01, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 7. 7. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem žádosti jsou kontaktní e-maily na obce v regiony (kraji) bez dalších doprovodných atributů, a to v souboru umožňující další dávkové zpracování e-mailů, např. MS Excel. 

K žádosti Odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK dle požadavku žadatele v příloze zaslal tabulku (xlsx.) s e-mailovými kontakty na obce v Plzeňském kraji.

Soubory ke stažení