Informace poskytnuté dle InfZ - dotace na stavbu "školícího centra v Příchovicích"

13. srpna 2021 08:03, Mgr. Jana Fikarová
Dne 29. července 2021 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností (dále jen „KÚPK OKDS“) žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Vaše žádost se týká informací o „školícím centru v obci Příchovice, které vybudoval milionář a funkcionář ODS pan XY“, konkrétně pak žádáte o informace (cit.):
1) Dostal na tuto stavbu dotace z Plzeňského kraje?
2) Dostal na tuto stavbu dotace z Evropské Unie, prostřednictvím Plzeňského kraje?
3) Dostal na tuto stavbu jiné dotace prostřednictvím Plzeňského kraje?

Požadované informace jsme vyhledali a žadateli sdělili, že na výše uváděnou stavbu pan XY nedostal žádnou dotaci od Plzeňského kraje přímo, ani jeho prostřednictvím.