Informace poskytnutá podle InfZ - plnění smlouvy na veřejnou zakázku

obrazek
11. ledna 2021 10:24, Ing. Bc. Tomáš Krásný

Dne 28. 12. 2020 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností elektronickou žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“), týkající se smlouvy na veřejnou zakázku zveřejněnou v Registru smluv „Vytvoření a implementace webového portálu sociálních služeb a IT modulu pro sledování duplicit v žádostech o zařazení do pobytové sociální služby“ uzavřenou Plzeňským krajem se společností Altair software s.r.o., Havelkova 90/6, 779 00 Olomouc.

Žadatel požádal o poskytnutí informací, cit.:

Chci Vás tímto požádat o referenci na výše uvedenou společnost, zejména, zda se tato společnost při plnění tohoto smluvního vztahu dopustila pochybení ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.“

Informace byla poskytnuta, viz příloha níže:


Soubory ke stažení