Informace poskytnutá dle InfZ - z oblastí personalistiky, ekonomiky a veřejného zdraví

obrazek
15. ledna 2021 10:24, Ing. Bc. Tomáš Krásný

Dne 18. 12. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), týkající se oblasti personalistiky, oblasti ekonomiky a oblasti veřejného zdraví. Dne 28. 12. 2020 byl k části požadovaných informací poskytnut odkaz dle § 6 odst. 1 InfZ, dne 4. 1. 2020 byla podle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ prodloužena lhůta o 10 dnů a dne 14. 1. 2020 bylo žadateli zasláno oznámení o výši úhrady dle § 17 odst. 3 InfZ a informace byla částečně poskytnuta, viz příloha níže:

 

Soubory ke stažení