Informace poskytnutá dle InfZ - kopie rozhodnutí v odvolacím řízení

obrazek
31. ledna 2022 11:51, Ing. Bc. Tomáš Krásný LL.M.

Dne 18. 1. 2022 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) elektronickou žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“). V žádosti bylo požádáno o poskytnutí následujících informací, cit.:

Kopie rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, kterým byla vyřízena odvolání stavebníků ve Stříbře, Hřbitovní ulici, proti rozhodnutí Městského úřadu Stříbro, odboru výstavby a územního plánování, o zákazu užívání staveb na jejich pozemcích. Jedná se o stavby na pozemcích parc. č. st. 3358 (RD č.p. 1627), st. 3359 (RD č.p. 1626), st. 3380 (RD č.p. 1653), st. 3421 (RD č.p. 1632) a st. 3392 (RD č.p. 1637), vše v k.ú. Stříbro. Orientačně jde o rozhodnutí z let 2010 – 2016“.

Žádost byla doplněna dne 26. 1. 2022 s tím, že žadateli postačují požadovaná rozhodnutí v anonymizované podobě.

KÚPK dne 27. 1. 2022 požadované informace poskytl, viz poskytnutá informace níže. Vzhledem k obsáhlosti a objemu dat nejsou zveřejňovány přílohy poskytnuté informace.


Soubory ke stažení