Informace poskytnutá dle InfZ - k majetkovým vztahům mezi poskytovateli zdravotních služeb

obrazek
24. ledna 2022 10:08, Ing. Bc. Tomáš Krásný LL.M.

Dne 11. 1. 20220 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje elektronickou žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se majetkových vztahů mezi organizacemi Plzeňského kraje jakožto poskytovateli zdravotnických služeb a pronajímateli nemovitého majetku, v jejichž objektech je zdravotní služba poskytována a majetkovým vztahům mezi poskytovateli zdravotních služeb, které poskytují služby v majetku Plzeňského kraje.

Blíže, včetně poskytnuté informace ze dne 21. 1. 2022, viz příloha níže:


Soubory ke stažení