Informace k řízení Dálnice D3

Doručené Rozhodnutí o udělení výjimky - D3 0301 - 0303 Praha - Václavice

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, doručil veřejnou vyhláškou Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných živočichů - D3 0301 - 0303 Praha - Václavice.

Doručené Rozhodnutí o udělení výjimky - D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, doručil veřejnou vyhláškou Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných živočichů - D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou.

Doručené Rozhodnutí o udělení výjimky - D3 0304 Václavice - Voračice

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, doručil veřejnou vyhláškou Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných živočichů - D3 0304 Václavice - Voračice.

Doručené Rozhodnutí o udělení výjimky - D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, doručil veřejnou vyhláškou Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných živočichů - D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda.

Doručené Usnesení o zastavení řízení v části řízení - D3 0304 Václavice-Voračice

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, doručil veřejnou vyhláškou Usnesení o zastavení řízení v části řízení - D3 0304 Václavice-Voračice v části řízení o povolení výjimky podle ust. § 56 odst. 1 ZOPK pro veverku obecnou (Sciurus vulgaris) a podle ust. § 56 odst. 2 písm. c) ZOPK pro krahujce obecného (Accipiter nisus) a vlaštovku obecnou (Hirundo rustica).