Informace k řízení Dálnice D3

16. března 2020

Doručené Usnesení o zastavení řízení v části řízení - D3 0304 Václavice-Voračice

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, doručil veřejnou vyhláškou Usnesení o zastavení řízení v části řízení - D3 0304 Václavice-Voračice v části řízení o povolení výjimky podle ust. § 56 odst. 1 ZOPK pro veverku obecnou (Sciurus vulgaris) a podle ust. § 56 odst. 2 písm. c) ZOPK pro krahujce obecného (Accipiter nisus) a vlaštovku obecnou (Hirundo rustica).

23. prosince 2019

Informace ke stavbě dálnice D3 úsek 0305/I Voračice - Nová Hospoda

Informace ke stavbě dálnice D3 úsek 0305/I Voračice - Nová Hospoda...

23. prosince 2019

Informace ke stavbě dálnice D3 úsek 0304 Václavice - Voračice

Informace ke stavbě dálnice D3 úsek 0304 Václavice - Voračice....

23. prosince 2019

Doručené Oznámení o pokračování řízení a výzva k vyjádření se k podkladům řízení - „D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, doručil veřejnou vyhláškou Oznámení o pokračování řízení a výzvu k vyjádření se k podkladům řízení všem jemu známým účastníkům řízení v řízení o výjimce ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných živočichů pro stavbu "D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou".

05. prosince 2019

Doručené Oznámení o pokračování řízení a výzva k vyjádření se k podkladům řízení - „D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí doručil veřejnou vyhláškou Oznámení o pokračování řízení a výzvu k vyjádření se k podkladům řízení všem jemu známým účastníkům řízení v řízení o výjimce ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů pro stavbu „D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda“.