Informace k BREXITu - obchodování s ohroženými druhy

obrazek
07. prosince 2020 14:16, Mgr. Bc. Jana Hrdá

Od 1. ledna 2021 přestane být pro Velkou Británii v souvislosti s jejím odchodem z EU a koncem přechodového období uplatňován režim obchodování s ohroženými druhy podle práva EU jako by byla členským státem EU.

S tím souvisí i skutečnost, že od této doby přestanou platit potvrzení EU o výjimce ze zákazu obchodních činností vydaná Velkou Británií do konce roku 2020. Tyto doklady nadále bude možno použít jako doklady osvědčující legální původ předmětných exemplářů, nikoli však pro komerční nakládání s nimi. Pokud bude chovatel chtít s jedinci, kteří mají doklady vydané ve Velké Británii obchodovat, je nutné pro ně zažádat o nová potvrzení EU o výjimce ze zákazu komerčních činností.

Aktuální informace o BREXITU a jeho dopadu na CITES, kterou připravila EK je v angličtině v příloze tohoto článku. Uvedené informace budou průběžně publikovány i na webu MŽP k CITES - https://www.mzp.cz/cz/cites_aktuality.

Soubory ke stažení