Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019

Spolufinancování služby z ESF - informace pro cílovou skupinu

Článek přináší informace týkající se informování cílové skupiny projektu o spolufinancování služby, která je jí poskytována, z Evropského sociálního fondu.

Logová řada

V příloze tohoto článku naleznete loga Evropského sociálního fondu, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Plzeňského kraje.

MPSV nahradilo dokument SYSTÉM ZÁZNAMU ROZSAHU A TYPU PODPORY POSKYTNUTÉ CÍLOVÝM SKUPINÁM

MPSV nahradilo dokument SYSTÉM ZÁZNAMU ROZSAHU A TYPU PODPORY POSKYTNUTÉ CÍLOVÝM SKUPINÁM novým dokumentem s názvem POKYNY PRO EVIDENCI PODPORY POSKYTNUTÉ ÚČASTNÍKŮM PROJEKTŮ