Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019

Pokyny pro vyplnění šablony pro import dat o podpořených osobách do IS ESF 2014+

Pro hromadné zadávání podpořených osob do Informačního systému ESF 2014+ (dále jen IS ESF 2014+) slouží Šablona pro import dat do IS ESF 2014+, kterou naleznete v příloze tohoto článku

Seminář pro příjemce dotačního programu "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“

Dne 29. 6. 2016 proběhl na krajském úřadě Plzeňského kraje seminář pro příjemce dotačního programu "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“.

ZMĚNA NA POZICI PROJEKTOVÉHO MANAŽERA

Od 1. 10. 2016 dochází ke změně na pozici projektového manažera individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019".

Vzor prohlášení o mlčenlivosti

V souvislosti se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů při realizaci individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“ musí být zaměstnanci příjemce, kterým bude umožněn přístup ke zpracovávaným osobním údajům, příjemcem doložitelně poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle § 15 zákona o ochraně osobních údajů.

!!! Změna v povinnosti neprodleně hlásit příjmy projektu !!!

Došlo ke změně metodického stanoviska MPSV o hlášení příjmů z veřejných rozpočtů určených na úhradu nákladů krytých z dotace programu "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“.