Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019

Pokyny pro předání Zprávy o realizaci projektu za 4. monitorovací období

V souvislosti s plněním čl. VI. smlouvy o poskytnutí účelové dotace je nutné do dne 10. 7. 2017 realizovat předání průběžné zprávy o realizaci projektu za období duben – červen 2017 spolu s povinnými přílohami obsahujícími údaje podle čl. IV. bodu 2.1 a 2.2 výše citované smlouvy a současně šablonu pro import dat do informačního systému ESF 2014+ odboru sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje. Aktuálně je možný import dat prostřednictvím stávající CSV šablony a prostřednictvím nového offline PDF formuláře. Je tedy pouze na zvážení poskytovatele sociálních služeb, jakou formu importu dat si zvolí. Bližší informace týkající se importu dat do IS ESF 2014+ offline pdf formulářem jsou k dispozici na webových stránkách Plzeňského kraje v sekci Sociální věci – Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019. http://www.plzensky-kraj.cz/en/clanek/novinky-v-oblasti-importu-dat-o-podporenych-osobach-do-is-esf-2014 Zpráva o realizaci projektu bude zaslána v listinné podobě na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, Mgr. Renata Kulhánková, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, a taktéž elektronicky prostřednictvím zabezpečených dokumentů na e mail: renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz. Příloha č. 1 (výkaz indikátoru účastníků projektu), příloha č. 2 (výkaz indikátoru anonymních účastníků projektu) a příloha č. 3 (informace o kapacitě služby) spolu se šablonou pro import dat (CSV šablona/offline pdf formulář) do informačního systému ESF 2014+ bude zaslána pouze elektronicky v podobě zabezpečeného dokumentu na e-mail: renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz. Pro zabezpečení zasílaných dokumentů bude použito pouze heslo, které bylo poskytovatelům sociálních služeb písemně přiděleno.

Formuláře pro oznámení změn a pro návrh změn v položkovém čerpání dotace

V příloze článku jsou uvedeny formuláře pro oznámení změn v položkovém čerpání dotace a pro návrh na změnu v položkovém čerpání dotace.

Seminář pro příjemce dotačního programu "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016- 2019"

Seminář pro příjemce dotačního programu "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“ k vyúčtování dotace na sociální služby pro rok 2016