Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“

Rada Plzeňského kraje schválila dne 22. 2. 2016 usnesením č. 4482/16 vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“.

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“, druhé kolo

Rada Plzeňského kraje schválila dne 21. 5. 2018 usnesením č. 2037/18 vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“, druhé kolo. Okruh oprávněných osob, které mohou podávat žádosti v rámci výše uvedeného dotačního titulu, lhůty pro podávání žádostí a další informace jsou uvedeny v dokumentu „Pravidla pro žadatele a příjemce dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, druhé kolo. Realizace tohoto dotačního titulu bude probíhat v souladu s dokumenty, které schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 2037/18 ze dne 21. 5. 2018, a to Pravidly pro žadatele a příjemce dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“, druhé kolo, Podmínkami realizace individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“ a dále dokumenty, které schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 607/17 ze dne 22. 5. 2017, a to Zásadami čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“ Realizace tohoto dotačního titulu bude probíhat také v souladu se „Zásadami Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou organizací, z rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2019“, kterou schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 2040/18 ze dne 21. 5. 2018. Kontaktní osoby: Mgr. Renata Kulhánková, renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz, 377 195 178 Lucie Smoláková, lucie.smolakova@plzensky-kraj.cz, 377 195 465

Mimořádná záloha v rámci dotačního řízení „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“

Formuláře pro vyúčtování dotace z individuálního projektu Plzeňského kraje pro rok 2017

V příloze článku naleznete formuláře vyúčtování dotace poskytnuté na rok 2017, které jsou určeny pro předložení vyúčtování za sociální služby, které jsou zcela nebo zčásti financované z dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016-2019“. Dále je v příloze článku k dispozici prezentace obsahující základní informace pro správné vyplnění formulářů vyúčtování a předložení vyúčtování dotace. Případné dotazy týkající se vyplnění formulářů zasílejte, prosím, elektronicky na adresy: lucie.smolakova@plzensky-kraj.cz, popř. renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz.

Aktualizace Zásad čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“

Na základě stanoviska řídícího orgánu, tj. Ministerstva práce a sociálních věcí, ve věci veřejných zakázek, došlo k doplnění přílohy č. 4 Pravidel – Zásady čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“ o pravidla pro zadávání veřejných zakázek pro poskytovatele sociálních služeb.