Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019

Účtování mimořádné dotace MPSV v souvislosti s epidemií COVID-19

Finanční prostředky poskytované ze strany MPSV v rámci mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 nejsou poskytovány v režimu vyrovnávací platby. Z tohoto důvodu musí být tyto finanční prostředky účtovány odděleně od nákladů a výnosů sociální služby.

Prodloužení realizace projektu "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019"

Rozhodnutím o změně č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-4/4/2016 ze dne 5. 4. 2016 ze dne 27. 5. 2019 bylo Plzeňskému kraji schváleno prodloužení podpory vybraných sociálních služeb v rámci individuálního projektu do 31. 12. 2020 z důvodu zajištění stability vybraných sociálních služeb.

Pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019"

V příloze tohoto článku naleznete dokument Pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019", který ode dne 1. 1. 2020 nahrazuje Doporučené postupy.

Zpráva o realizaci projektu v roce 2020

Průběžné zprávy o realizaci projektu budou v roce 2020 doručovány v následujících termínech: • za monitorovací období leden – březen 2020 nejpozději do 10. 4. 2020 • za monitorovací období duben – červen 2020 nejpozději do 10. 7. 2020 • za monitorovací období červenec – září 2020 nejpozději do 10. 10. 2020 • za monitorovací období říjen – prosinec 2020 nejpozději do 10. 1. 2021.

Formuláře pro vyúčtování dotace z individuálního projektu Plzeňského kraje pro rok 2019

V příloze článku naleznete formuláře vyúčtování dotace poskytnuté z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, druhé kolo“.