Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021–2022

Úvodní seminář k projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022

Z důvodu aktuální nepříznivé epidemiologické situaci způsobené onemocněním Covid-19 nebude realizován úvodní seminář k individuálnímu projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022.

Formuláře pro oznámení změn a pro návrh změn v položkovém čerpání dotace

Pokyny k hlášení změn a podání žádosti o položkové čerpání dotace

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022

Rada Plzeňského kraje schválila dne 18. 5. 2020 usnesením č. 4784/20 vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“. Dotační program je zaměřený na podporu těchto druhů a forem sociálních služeb: • Domy na půl cesty • Sociální rehabilitace – pouze ambulantní a terénní forma služby

Individuální projekt "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022"

Dne 1. května 2020 byla zahájena realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015684. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu na základě Operačního programu Zaměstnanost, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Plzeňského kraje.