Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021–2022

Individuální projekt "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022"

Dne 1. května 2020 byla zahájena realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015684. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu na základě Operačního programu Zaměstnanost, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Plzeňského kraje.