Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021–2022

Úvodní seminář k projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022

Z důvodu aktuální nepříznivé epidemiologické situaci způsobené onemocněním Covid-19 nebude realizován úvodní seminář k individuálnímu projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022.

Pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021–2022"

V příloze tohoto článku naleznete dokument Pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“, který je v platnosti ode dne 1. 1. 2020.

Formuláře pro oznámení změn a pro návrh změn v položkovém čerpání dotace

Pokyny k hlášení změn a podání žádosti o položkové čerpání dotace

Aktualizace Zásad čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“

Na základě stanoviska odboru kontrol evropských programů MPSV ve věci povinnosti dodržování pravidel Operačního programu Zaměstnanost poskytovateli sociálních služeb ze dne 7. 8. 2020 došlo k úpravě a bližší specifikaci Zásad čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“.

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022

Rada Plzeňského kraje schválila dne 18. 5. 2020 usnesením č. 4784/20 vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“. Dotační program je zaměřený na podporu těchto druhů a forem sociálních služeb: • Domy na půl cesty • Sociální rehabilitace – pouze ambulantní a terénní forma služby