Hejtmanka přijala vrcholného představitele Horní Falce

13. října 2021 16:03, Ing. Helena Frintová

Předseda zemského sněmu Horní Falce a zemský rada okresu Cham Franz Löffler navštívil ve středu 13. října Plzeňský kraj. Přijala ho hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová spolu s radní pro oblast cestovního ruchu, partnerských regionů, vnějších vztahů a podpory podnikání Marcelou Krejsovou.

Přátelské setkání mělo za cíl potvrdit a dále rozšiřovat spolupráci obou regionů, která v minulosti přinesla celou řadu projektů v oblasti cestovního ruchu, školství, ekologie a tvorby krajiny, vědy a výzkumu atd.

Tématy jednání byly zejména dopravní obslužnost obou regionů, společná práce složek IZS či inovativní projekty. 

„V našem zájmu je mít silného přeshraničního partnera, jakým váš kraj bezesporu je,“ uvedl Franz Löffler. „Jsem ráda, že naše spolupráce přináší výsledky a regionům Horní Falc a Plzeňskému kraji se daří. Jsme si vědomi toho, že je třeba i nadále organizovat společné cvičení složek integrovaného záchranného systému. Shodli jsme se, že obě strany budou intenzivně prosazovat dostavbu a modernizaci dvoukolejné vlakové trati spojující Plzeň a Mnichov,“ shrnula hejtmanka Ilona Mauritzová.


Galerie