Hejtmanka 14.11.2008 - 9.9.2010

Pietní akt u památníku "Díky, Ameriko"

Hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová 6. května 2009 vystoupila s projevem na tradičním pietním aktu u památníku "Díky, Ameriko" na Americké třídě v Plzni.

Uvedení do provozu přečerpávací stanice Benešovice u Stříbra

V areálu MERO ČR v Benešovicích u Stříbra proběhlo 12.5.2009 slavnostní uvedení do provozu nové přečerpávací stanice na trase ropovodu IKL za účasti hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové.

Proslov hejtmanky Plzeňského kraje na VIII. Národním kongresu České společnosti pro ortopedii a traumatologii

Dne 21. 5. 2009 v Parkhotelu v Plzni zahájila doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. VIII. Národní kongres České společnosti pro ortopedii a traumatologii

Nová přečerpávací stanice na trase ropovodu IKL

Za účasti hejtmanky Plzeňského kraje proběhlo slavnostní uvedení do provozu nové přečerpávací stanice ropovodu IKL v Benešovicích u Stříbra.

Setkání členů Folklorního sdružení ČR

Hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová přivítala členy Folklorního sdružení ČR v budově krajského úřadu.Předseda sdružení Zdeněk Pšenica poděkoval za podporu ze strany Plzeňského kraje v aktivitách folklorních souborů v regionu.