Hejtman Josef Bernard v Bruselu jako nový člen Evropského výboru regionů

14. února 2020 Eva Mertlová
Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard se v Bruselu zúčastnil ustavujícího zasedání Evropského výboru regionů, v němž od nynějška bude působit jako jeden z jeho nových členů.
Evropský výbor regionů je jedním z orgánů EU a tvoří jej 350 členů, kteří reprezentují místní a krajské samosprávy všech 27 členských zemí EU. Smyslem jejich práce je v přijímaných stanoviscích vyjadřovat své názory a připomínky k různým politikám EU, neboť to jsou konec konců právě místní a krajské úřady, které se budou muset vyrovnat s reálnými dopady těchto politik. Českou republiku v tomto orgánu reprezentuje 12 členů a 12 náhradníků.
"Evropská unie vstupuje do velmi důležité fáze svého vývoje, kdy se bude muset vypořádat s výzvami jako je Brexit, změny klimatu a nepolevující migrační krize. Řada návrhů, které jsou nebo teprve budou projednávány na půdě evropských institucí bude mít nepochybně významný vliv i na život u nás v Plzeňském kraji. Proto chci, aby náš hlas zde byl slyšet. Chci využít též zkušenosti, které jsem za léta v úřadě nasbíral," uvedl hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.
Hejtman nezahálel ani ve volných chvílích mimo schůze Evropského výboru regionů, které využil například k setkání se zástupci Evropské komise, kdy tématem bylo vybudování moderního železničního koridoru spojujícího Plzeň s Mnichovem. "Z předchozích kontaktů na bavorské straně vím, že i oni tomuto projektu přikládají velký význam. Podobně tak předchozí jednání s Ministerstvem dopravy nás ujistila o jejich vstřícném postoji. Takže naše debaty v Bruselu se týkaly podmínek a možností, jak využít tohoto společného zájmu a nepropásnout možnosti, které se nabízejí ohledně financování z evropských zdrojů," dodává k tomu hejtman Bernard.