Granty

02. října 2019

Vyhlášení dotačního titulu "Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2020"

Tak jako každý rok, i v roce 2020 Plzeňský kraj finančně podpoří nestátní neziskové organizace sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji ...

12. června 2012

Mateřská a rodičovská centra v Plzeňském kraji - rozdělení dotací ZPK 2012

Rozdělení dotací ZPK z Programu podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2012....

27. října 2015

Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2016.

Formou dotace podpoří Plzeňský kraj organizace sdružující občany zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2016 ...