Granty

Vyhlášení dotačního titulu "Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2021"

Plzeňský kraj vyhlásil dotační titul „Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2021“

Mateřská a rodičovská centra v Plzeňském kraji - rozdělení dotací ZPK 2012

Rozdělení dotací ZPK z Programu podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2012....

Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2016.

Formou dotace podpoří Plzeňský kraj organizace sdružující občany zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2016 ...