Grantové schéma - Opatření 3.2

Odpovědi na nejčastější dotazy

Zpracované otázky a odpovědi ke grantovému schématu "Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji" ze semináře, který proběhl 5.září 2005 na Krajském úřadě PK.

2.výzva GS 3.2 / 1.8.-17.10.2005

Podporu získalo 5 projektů, na jejichž realizaci byla schválena celková částka 13,04 milionu korun.

1.výzva GS 3.2 / 3.1.-4.4.2005

Výzva k předkládání akcí do grantového schématu probíhala od počátku ledna do začátku dubna 2005. Dotace byla schválena 6 projektům v celkové výši necelých 14 milionů korun.

Metodiky ke zpracování žádostí do grantového schématu

V příloze naleznete ke stažení metodiky, které souvisí s vypracováním žádosti.