Geografické informační systémy

Krajská informační kampaň - INSPIRE, Copernicus, MA21 a hodnocení ŽP

Dne 2. 3. 2017 proběhl seminář, který ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje pořádala CENIA, česká informační agentura životního prostředí k tématům INSPIRE, Copernicus, místní Agenda 21 a hodnocení životního prostředí.

Poskytování - výdej geodat Plzeňského kraje

Informace o poskytování geodat (geografických dat - dat pro geografické informační systémy) poskytovaných Plzeňským krajem.

Geografický informační systém Plzeňského kraje

Základní informace o GIS Plzeňského kraje. Přehled používaných programů, dat a zařízení. Přehled řešených projektů a významných dodavatelů. Historie a filozofie řešení.

Žádost o poskytnutí Ortofotomapy Plzeňského kraje

Žádost a předávací protokol na Ortofotomapu Plzeňského kraje pro potřeby studentů.

Typová úvodní studie GIS krajů České republiky

Typová úvodní studie geografického informačního systému krajů (GIS) je koncepční dokument zaměřený na problematiku GIS na krajských úřadech v ČR. V potřebné míře se dotýká GIS také dalších subjektů, které mají vztah ke GIS kraje. Materiál byl zpracován společností T-Mapy Hradec Králové (Hydrosoft-Praha s.r.o-) ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje a pracovníky krajů na základě Úvodního projektu GIS Plzeňského kraje, zpracováného v roce 2002.