Generální konzulka ČR v Mnichově navštívila Plzeňský kraj a významné zaměstnavatele

obrazek
31. ledna 2024 08:42, aktualizováno 08:49, Ing. Helena Frintová

O tématech česko-německé spolupráce jednali v úterý 30. ledna představitelé Plzeňského kraje hejtman Rudolf Špoták a radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka s generální konzulkou ČR v Mnichově JUDr. Ivanou Červenkovou a Lukášem Opatrným, konzulem pro politiku a ekonomiku. V rámci jednodenní návštěvy Plzeňského kraje hosté zavítali do dceřinných společností německých firem, které patří k významným zaměstnavatelům v regionu. Prohlédli si provoz firmy Konplan s.r.o., Streicher s.r.o. a ZF Engineering Plzeň s.r.o.

Generální konzulka Ivana Červenková informovala představitele kraje o tom, že je v přípravě velká konference zaměřená na přeshraniční spolupráci, na kterou budou přizvány kraje sousedící s Německem, tj. Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský. Zajímala ji témata, která by mohla být ze strany krajů diskutována, zejména pak oblast zajištění zdravotnické péče a problémy související s hasiči. Hejtman Rudolf Špoták naznačil, že Plzeňský kraj je vstřícný tomu, aby obyvatelé z příhraničních obcí naši zdravotní péči využívali a konkrétně zmínil možnost využití kapacity domažlické porodnice. „Tady ale může vzniknout problém s vysvětlováním, že je naše krajská zdravotní péče na velmi dobré úrovni odpovídající evropským standardům, to totiž nemusí být pro německé občany okamžitě jednoznačné,“ upozornil konzulku hejtman R. Špoták. Radní Libor Picka během diskuse otevřel téma nutnosti poskytnutí financí euroregionům a upozornil na komplikace a nutnost zjednodušit systém administrace přeshraničních projektů. Shodu našli také v tématu nastavení spolupráce českých a německých hasičů u případného společného zásahu. Jak konstatovala konzulka Ivana Červenková, existuje sice jakási smlouva z roku 2003, nicméně ta řeší spolupráci jen se dvěma kraji a Jihočeský kraj tam vůbec není. Navíc je v Německu systém hasičů organizován jinak než na české straně. „I toto se ukazuje jako problém nutný k řešení,“ zdůraznila I. Červenková.


Během návštěv firem, dceřiných společností německých firem, při nichž generální konzulku Ivanu Červenkovou doprovázel hejtman Rudolf Špoták, se hovořilo nejen o jejich produktech, provozu a skvělých ekonomických výsledcích, ale zároveň o potřebě získávání kvalitních pracovníků a nezbytné spolupráci s odbornými středními školami a Západočeskou univerzitou, zejména však s fakultami strojírenskou, elektrotechnickou a aplikovaných věd. „Když sem dostaneme technika, který mluví německy, pak má před sebou neuvěřitelnou kariéru,“ řekl Matthias Weinzierl, jednatel firmy Konplan s.r. o., která realizuje návrhy nápojových linek v celosvětovém měřítku. Tvoří významnou část dokumentace a návodů pro montáže v pivovarech, u výrobců nealkoholických nápojů, v mlékárnách, u výrobců vín, sektu a lihovin a také u firem z oblasti tekutých potravin. Navrhují kompletní elektro projekci výrobních linek pro zákazníky nadnárodní společnosti Krones, která je zároveň jejich mateřskou společností se sídlem v Neutraublingu u Regensburgu. Firma se však zaměřuje i na firemní kulturu a dobré a inspirativní pracovní prostředí pro své zaměstnance. „Z tohoto hlediska je v našem regionu jakýmsi ‘mercedesem‘ mezi zaměstnavateli,“ prohlásil již vícekrát hejtman Rudolf Špoták.


O potřebě a nezbytnosti interfiremního vzdělávání se konzulka Ivana Červenková dozvěděla z úst jednatele firmy Streicher s.r.o. Jiřího Lopaty. „Hledáme studenty, které zajímá výzkum a vývoj. Své zaměstnance si tak vychováváme sami,“ konstatoval J. Lopata s tím, že ročně pracují s cca 300 studenty. Společnost je schopna studenty vzdělat v devíti oborech, úzce spolupracuje nejen se středními odbornými školami a univerzitou, ale zajišťuje též Technický kroužek na ZŠ Štěnovice. Pro svoji zakázkovou výrobu v oblasti strojní svářeče, zámečníky a další odborné profese. Specializuje se na výrobu vakuových a tlakových systémů pro průmyslová odvětví, jako je metalurgie, chemický, farmaceutický a polovodičový průmysl. Fluktuace zaměstnanců se tu pohybuje pod jedním procentem za rok.

Stejně zajímavá debata proběhla i ve společnosti ZF Engineering Plzeň s.r.o., která je zaměstnavatelem, kompletně zaměřeným na vývoj a přidanou hodnotu. Svým zákazníkům firma nabízí komplexní produktová a softwarová řešení pro řízení pohybu vozidel, integrovanou bezpečnost, automatizované řízení a elektrickou mobilitu. Pracují zde stovky talentů a vzdělaných lidí. „Z cca tisícovky zaměstnanců jich je 570 absolventy Západočeské univerzity,“ prozradila během návštěvy manažerka pro oblast lidských zdrojů společnosti ZF Engineering Vendula Linková. V roce 2022 i 2023 získala společnost ZF Engineering Plzeň s.r.o., 2. místo v Plzeňském kraji jako Zaměstnavatel roku.


Galerie