Formuláře žádostí

Poskytování zdravotní péče mimo zdravotnické zařízení

Mimo zdravotnické zařízení mohou být poskytovány zdravotní výkony v rámci preventivní péče zaměřené na předcházení onemocnění a jeho včasné rozpoznání, a to na základě povolení uděleného krajským úřadem.

Formuláře k oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb (dále oprávnění) vydává dle § 15 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále zákon o zdravotních službách), krajský úřad v jehož správním obvodu je zdravotnické zařízení, v němž budou zdravotní služby poskytovány.

Výběrové řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

V příloze je pro uchazeče k dispozici formulář Žádosti o vyhlášení výběrového řízení a Přihláška do výběrového řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.