Formuláře žádostí

Poskytování zdravotní péče mimo zdravotnické zařízení

Mimo zdravotnické zařízení mohou být poskytovány zdravotní výkony v rámci preventivní péče zaměřené na předcházení onemocnění a jeho včasné rozpoznání, a to na základě povolení uděleného krajským úřadem.

Formuláře k oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb (dále oprávnění) vydává dle § 15 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále zákon o zdravotních službách), krajský úřad v jehož správním obvodu je zdravotnické zařízení, v němž budou zdravotní služby poskytovány.