Formuláře pro vyúčtování dotace z individuálního projektu Plzeňského kraje pro rok 2019

obrazek
16. prosince 2019 10:03, Mgr. Renata Kulhánková

V příloze článku naleznete formuláře vyúčtování dotace poskytnuté z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, druhé kolo“.

Vyúčtování poskytnuté dotace z výše uvedeného dotačního titulu je příjemce povinen předložit Plzeňskému kraji v termínu do 23. 1. 2020, a to prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky KÚPK, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (v případě zaslání poštou je dostačující razítko podací pošty 23. 1. 2020) nebo osobně doručit na podatelku KÚPK.

Způsob zasílání avíza vratky nevyčerpané dotace je k dispozici na odkazu: /clanek/zpusob-zasilani-aviza-dle-cl-xi-odst-21-smlouvy-o-poskytnuti-ucelove-dotace

Součástí vyúčtování dotace je dále doložení formuláře ve formátu .xls Osobní náklady, který je nutné zaslat nejpozději do 23. 1. 2020 na e-mail: lucie.smolakova@plzensky-kraj.cz .

Kontaktní osoby:

Lucie Přikrylová (referent Oddělení správní a realizace projektů), e-mail: lucie.smolakova@plzensky-kraj.cz, tel: 777 353 677

Mgr. Renata Kulhánková (referent Oddělení správní a realizace projektů), e-mail: renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz, tel: 377 195 178

Soubory ke stažení