Změna v položkovém čerpání dotace

obrazek
21. října 2020 11:31, Mgr. Renata Kulhánková

Pozor, žádost o změnu v položkovém čerpání dotace je možné podat nejpozději do 30. 11. 2020. O souhlas s přesunem v rozpočtu není povinen příjemce dotace žádat v případech, kdy dojde pouze ke snížení položky a dále v případě, že nedojde k navýšení jedné položky o více než 15 % původní hodnoty této položky.


Soubory ke stažení