Formuláře

Formuláře pro podnikatele na jednom místě

Ministerstvo průmyslu a obchodu shromáždilo formuláře potřebné pro podnikatele a uveřejnilo je na portálu BusinessInfo.cz s cílem snížit administrativní zátěž a ušetřit podnikatelským subjektům čas i peníze

Odkazy k jednotlivým žádostem

Veškerá písemná podání se předkládají v češtině nebo slovenštině a listinné důkazy, pokud nejsou v češtině (slovenštině), musí být opatřeny úředním překladem.