Formulář pro Vyúčtování výdajů za období 1. 1. - 30. 6. 2021

obrazek
21. října 2020 09:35, aktualizováno 02. června 2021 11:59, Mgr. Renata Kulhánková

S odkazem na čl. XII smlouvy o poskytnutí účelové dotace je nutné doložit vyúčtování výdajů uhrazených z první a druhé splátky dotace prostřednictvím formuláře Vyúčtování výdajů za období 1. 1. - 30. 6. 2021 nejpozději do 20. 7. 2021.

Formulář Vyúčtování výdajů za období 1. 1. - 30. 6. 2021 je nutné zaslat v elektronické podobě ve formátu .xls či .xlsx na e-mail: martina.vojackova@plzensky-kraj.cz a renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz,  a současně v listinné podobě opatřené podpisem statutárního zástupce, popř. oprávněné osoby prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky KÚPK, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (v případě zaslání poštou je dostačující razítko podací pošty 20. 7. 2021) nebo osobně doručit na podatelku KÚPK.

V přiložené prezentaci naleznete pokyny k vyplnění formuláře, především informace k vykazování mzdových nákladů v případě využití programu Antivirus.

POZOR: Náklad (výdaj) vzniklý v období, za které bylo předloženo vyúčtování výdajů, již nelze po obdržení informace o schválení formuláře přeúčtovat. Přeúčtování schváleného nákladu (výdaje) znamená porušení čl. XII odst. 5 smlouvy o poskytnutí účelové dotace a zakládá důvod pro vrácení části dotace ve výši přeúčtovaného nákladu (výdaje).


Kontaktní osoby:

Mgr. Renata Kulhánková, e-mail: renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz, tel: 377 195 178

Soubory ke stažení