Formulář pro Vyúčtování výdajů za rok 2020

obrazek
21. října 2020 09:35, aktualizováno 10. listopadu 2020 18:21, Mgr. Renata Kulhánková

S odkazem na kapitolu 6.3.2 Specifikum dokladovaných výdajů Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady je nutné doložit vyúčtování výdajů prostřednictvím formuláře Vyúčtování výdajů za rok 2020 nejpozději do 31. 1. 2021.

Formulář Vyúčtování výdajů za rok 2020 je nutné zaslat v elektronické podobě ve formátu .xls či .xlsx na e-mail: renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz a současně v listinné podobě opatřené podpisem statutárního zástupce, popř. oprávněné osoby prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky KÚPK, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (v případě zaslání poštou je dostačující razítko podací pošty 31. 1. 2021) nebo osobně doručit na podatelku KÚPK.

V přiložené prezentaci naleznete pokyny k vyplnění formuláře, především informace k vykazování mzdových nákladů v případě využití programu Antivirus.

Kontaktní osoby:

Mgr. Renata Kulhánková (referent Oddělení správní a realizace projektů), e-mail: renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz, tel: 377 195 178

Soubory ke stažení